Västerhuset har förvärvat Älghunden 1 i Jönköping

Elisabeth Lehnberg Aktuellt

I början av oktober förvärvades fastigheten Älghunden 1 i Jönköping av tidigare ägare Schenker Property Sweden AB. Fastigheten om ca 10 000 kvm på Industrigatan 18 på Ljungarum i Jönköping har ett bra geografiskt läge längs E4. Planen för fastigheten är bl a en byggvaruhandel och proffsbutiker.

Hållbarhetspolicy

Elisabeth Lehnberg Aktuellt

Längre ned på startsidan kan du läsa om Västerhusets hållbarhetspolicy.

Energieffektiva fastigheter i väst

Elisabeth Lehnberg Aktuellt

Torsdagen den 4 maj 2017 var det Västerhusets tur att hålla i nätverksträffen. Den ägde rum i Västerhusets nybyggda fastighet Vargön 6 på Vasavägen 3 C i Jönköping. NCC upplät sina nya lokaler under dagen. Förutom deltagarna i nätverket samt representanter från Länsstyrelsen hade även Borås Elhandel bjudits in att presentera lösningar kring solenergi.

Energikartläggning på frukostmöte

Elisabeth Lehnberg Aktuellt

Carl-Johan Fasth, förvaltare på Västerhuset AB, informerade om Västerhusets arbete med energikartläggning på frukostmöte hos Hifab i mars 2017. Energikartläggningen påbörjades i slutet av 2016 och kommer att pågå i fyra år. Carl-Johan beskrev hur arbetet praktiskt går till med nulägesanalys per fastighet, mål, strategier, handlingsplan och uppföljning. Vilka åtgärder som ger effekter på energibesparing. En bättre fungerande anläggning och bättre underlag för …

Västerhuset satsar på energieffektivisering

Elisabeth Lehnberg Aktuellt, Projekt

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om ett förslag till mål för energieffektivisering för Sverige till 2030. Sverige ska år 2030 ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP. Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Källa: Energimyndigheten Västerhuset deltar i …