Smådjursklinik i Ättlingen 1

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset bygger om ca 1 100 kvm till smådjursklinik i fastigheten Ättlingen 1, Verktygsvägen 1, Jönköping. Projektering påbörjas under hösten och lokalerna är ombyggda och klara för inflyttning 1 september 2019.

Nytt fastighetsförvärv – Hedenstorp 2:46

Elisabeth Lehnberg Projekt

Fastigheten Hedenstorp 2:46 förvärvade Västerhuset i slutet juni 2018. Adressen är Kärrviolsvägen 7 i Jönköping. Fastighetens rymmer lokaler för kontor och lager om totalt ca 1 570 kvm. Den svarta byggnaden stod klar 2017.

Västerhuset har förvärvat fastigheten Hedenstorp 2:5

Elisabeth Lehnberg Projekt

I juni 2018 förvärvade Västerhuset fastigheten Hedenstorp 2:5 på Mogölsvägen 11 i Jönköping. 2016 stod byggnaden klar och inrymmer kontor-, lager- och industriytor. Fastigheten omfattar ca 1 430 kvm uthyrningsbar lokalyta.

Alten HotSwap flyttar in i Vargön 6, Jönköping

Elisabeth Lehnberg Projekt

Vi välkomnar Alten Sverige AB/HotSwap som har flyttat in i nya lokaler i Vargön 6 på Vasavägen 3C i Jönköping. Teknik- och IT-konsultbolaget som är en av de största aktörerna i sin bransch öppnar nu sitt åttonde Sverigekontor i Jönköping.

Nya lokaler till Tools på Älghunden 1

Elisabeth Lehnberg Projekt

Nästa etapp av Älghunden 1 är ombyggnation av lokaler till Tools, en av Nordens ledande leverantörer av produkter och tjänster till bygg- och industrisektorn. Tools kommer att flytta in i nya lokaler under senhösten 2018. Industrigatan 18 är deras nya adress och närmsta granne blir Woody Bygghandel.  

Västerhuset satsar på bygghandel och proffsbutiker – EXIT 94

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset och samarbetspartnern Quadrent utvecklar fastigheten Älghunden 1 på Industrigatan 18 på Ljungarum i Jönköping och skapar attraktiva lägen för bygghandel och proffsbutiker. Detta är en illustration framtagen av Enter och Quadrent hur huset kan se ut från Industrigatan. Läs om vårt gemensamma projekt EXIT 94. Ombyggnationen av fastigheten till Woody är klar. Woody är en av Sveriges största byggvaruhandlare och kunde inviga sina nya lokaler i maj 2018. …

Vargön 6 – etapp 4 vid Elmia Jönköping

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset planerar nu för etapp 4 på fastigheten Vargön 6 på Vasavägen 3 i Jönköping. Efter färdigställande och nyproduktion av 3 huskroppar på fastigheten till Stenbergs, NetOnNet och NCC påbörjar vi planeringen för den sista etappen på fastigheten. BSV arkitekter och ingenjörer har hjälpt oss att ta fram denna illustration hur huset kan se ut. Vill du vara med från början och utforma dina nya lokaler i detta …

Kulturfabriken har invigt sina nya lokaler

Elisabeth Lehnberg Projekt

Kulturfabriken i fastigheten Hammaren 14 på Norrmalm i Skövde invigde sina nya lokaler på Rådmansgatan 28, Skövde lördagen den 4 februari 2017. Mellan Kl 11.00-15.00 var det öppet för allmänheten att besöka den kommunala musikskolan och lokalerna som ska inrymma Skövde Stadsmuseum. Under invigningsdagen kunde vi få lyssna till flera små konserter i olika delar av fabriken och det offentliga konstverket utanför entrén som …

Västerhuset satsar på energieffektivisering

Elisabeth Lehnberg Projekt

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om ett förslag till mål för energieffektivisering för Sverige till 2030. Sverige ska år 2030 ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP. Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Källa: Energimyndigheten Västerhuset deltar i …