Solenergi på Vargön 6 i Jönköping

Elisabeth Lehnberg Projekt

Under 2017 påbörjade Västerhuset en energikartläggning för samtliga fastigheter med fokus på fyra fastigheter. Ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen och Energimyndigheten. Västerhuset deltar i projektet om energieffektivisering med ett antal utvalda fastighetsägare i Sverige. Europeiska regionala utvecklingsfonden står bakom projektet. Sverige ska år 2030 ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi …

Ädelmetallen 8 – nytt fastighetsförvärv

Elisabeth Lehnberg Projekt

I mars förvärvade Västerhuset fastigheten Ädelmetallen 8, Kabelvägen 6, Jönköping. Fastigheten är byggd 1983 och inrymmer bl a bilverkstad och biltvätt. Uthyrningsbar yta är ca 1 233 kvm.

Sjödalen 1 har fått ny fasad!

Elisabeth Lehnberg Projekt

Sjödalen 1 på Norregårdsvägen 2, Skövde har under 2018 fått ny modernare fasad. I huset finns Office IT-Partner, Provektor och Viktväktarna.    

Tools har flyttat in!

Elisabeth Lehnberg Projekt

Vi välkomnar Tools som i november 2018 flyttade in i sina nya lokaler i fastigheten Älghunden 1 på Industrigatan 18 i Jönköping. Tools är en av Nordens största leverantörer av produkter och tjänster till bygg- och industrisektorn. Närmaste granne är Woody Bygghandel.  

Smådjursklinik i Ättlingen 1

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset bygger om ca 1 100 kvm till smådjursklinik i fastigheten Ättlingen 1, Verktygsvägen 1, Jönköping. Projektering påbörjas under hösten och lokalerna är ombyggda och klara för inflyttning 1 september 2019.

Nytt fastighetsförvärv – Hedenstorp 2:46

Elisabeth Lehnberg Projekt

Fastigheten Hedenstorp 2:46 förvärvade Västerhuset i slutet juni 2018. Adressen är Kärrviolsvägen 7 i Jönköping. Fastighetens rymmer lokaler för kontor och lager om totalt ca 1 570 kvm. Den svarta byggnaden stod klar 2017.

Västerhuset har förvärvat fastigheten Hedenstorp 2:5

Elisabeth Lehnberg Projekt

I juni 2018 förvärvade Västerhuset fastigheten Hedenstorp 2:5 på Mogölsvägen 11 i Jönköping. 2016 stod byggnaden klar och inrymmer kontor-, lager- och industriytor. Fastigheten omfattar ca 1 430 kvm uthyrningsbar lokalyta.

Alten HotSwap flyttar in i Vargön 6, Jönköping

Elisabeth Lehnberg Projekt

Vi välkomnar Alten Sverige AB/HotSwap som har flyttat in i nya lokaler i Vargön 6 på Vasavägen 3C i Jönköping. Teknik- och IT-konsultbolaget som är en av de största aktörerna i sin bransch öppnar nu sitt åttonde Sverigekontor i Jönköping.