Vargön 6 – etapp 4 vid Elmia Jönköping

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset planerar nu för etapp 4 på fastigheten Vargön 6 på Vasavägen 3 i Jönköping. Efter färdigställande och nyproduktion av 3 huskroppar på fastigheten till Stenbergs, NetOnNet och NCC påbörjar vi planeringen för den sista etappen på fastigheten. BSV arkitekter och ingenjörer har hjälpt oss att ta fram denna illustration hur huset kan se ut. Vill du vara med från början och utforma dina nya lokaler i detta …

Kulturfabriken har invigt sina nya lokaler

Elisabeth Lehnberg Projekt

Kulturfabriken i fastigheten Hammaren 14 på Norrmalm i Skövde invigde sina nya lokaler på Rådmansgatan 28, Skövde lördagen den 4 februari 2017. Mellan Kl 11.00-15.00 var det öppet för allmänheten att besöka den kommunala musikskolan och lokalerna som ska inrymma Skövde Stadsmuseum. Under invigningsdagen kunde vi få lyssna till flera små konserter i olika delar av fabriken och det offentliga konstverket utanför entrén som …

Västerhuset satsar på energieffektivisering

Elisabeth Lehnberg Projekt

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om ett förslag till mål för energieffektivisering för Sverige till 2030. Sverige ska år 2030 ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP. Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Källa: Energimyndigheten Västerhuset deltar i …

Närhälsan Skövde Rehabmottagning har flyttat in!

Elisabeth Lehnberg Projekt

En genomgripande ombyggnation av Flamman 3 på Badhusgatan 4 i Skövde har pågått sen december 2015 då Mödravården flyttade från fastigheten. De ca 1900 kvm stod klara att tas i bruk av Närhälsans Skövde Rehabmottagning i september 2016. En ny entré har byggts till huset och den ligger nu närmast Arenan.

Jysk har invigt sin ombyggda lokal i Skövde

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset har byggt om åt Jysk på Gustav Adolfs Gata 46 i Skövde. Lokalen har utökats och fått ny entré. Lokalen omfattar ca 1 600 kvm. Lokalen stod klar till Jysk under juni 2016.

Västerhuset har byggt om för Kulturfabriken

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset har byggt om ca 4.000 kvm i del av Hammaren 14, Skövde till Skövde Kommun som samlokaliserar verksamheterna för Musikskolan och Skövde Stadsmuseum till Rådmansgatan 28 i Skövde.

Västerhuset har byggt om för Jysk

admin Projekt

Västerhuset har byggt om åt Jysk på Gustav Adolfs Gata 46 i Skövde. Lokalen har utökats och fått ny entré. Lokalen omfattar ca 1 600 kvm. Lokalen stod klar till Jysk under juni 2016.