Energikartläggning på frukostmöte

Elisabeth Lehnberg Uncategorized

Carl-Johan Fasth, förvaltare på Västerhuset AB, informerade om Västerhusets arbete med energikartläggning på frukostmöte hos Hifab i mars 2017. Energikartläggningen påbörjades i slutet av 2016 och kommer att pågå i fyra år. Carl-Johan beskrev hur arbetet praktiskt går till med nulägesanalys per fastighet, mål, strategier, handlingsplan och uppföljning. Vilka åtgärder som ger effekter på energibesparing. En bättre fungerande anläggning och bättre underlag för investeringar och underhåll ger ökad överblick och kontroll av energianvändningen. Målet med energikartläggningen är minskade energikostnader och minskad miljöpåverkan.