Nybyggnation etapp 3 är klar på Vargön 6 i Jönköping

admin Projekt

Etapp 3, ny byggnad om 5 000 kvm på fastigheten Vargön 6 i Jönköping är slutbesiktigad och stod klar för inflyttning den 1 mars 2016 då Sensys Gatso Group AB flyttade in. I april flyttade NCC Construction Sverige AB och Ingemar Johanssons Ingenjörsbyrå AB in.