Förnyelsebar energi

Elisabeth Lehnberg Aktuellt

Västerhuset har tecknat ett nytt 3-årigt avtal om förnyelsebar energi med Billinge Energi.