Hyresgästinfo

Välkommen till Västerhuset!

Vi hoppas att du skall trivas hos oss. Vi har här nedan sammanställt information som är
användbar för dig som hyresgäst hos oss.

Västerhusets kontor
Västerhusets kontor ligger på Käpplundavägen 6 i Skövde.
Du når oss på tel 0500-48 05 15, eller mail info@vasterhuset.se.
Vårt kontor är i allmänhet öppet måndag-torsdag kl 08.00-16.00, fredag kl 08.00-15.00.
Lunchstängt kl 12.00-13.00.

Felanmälan och andra viktiga telefonnummer

Nycklar
Nycklar till lägenheten hämtas på vårt kontor den dag inflyttning sker enligt kontraktet oftast den första i månaden om inget annat har överenskommits. Om den första i månaden infaller på en helgdag hämtas nycklarna nästa vardag Kl 12.00. Om du vill få fler nycklar än de tre som oftast hör till lägenheten – beställer du dem hos Västerhuset och betalar för dem själv.

Besiktning
Besiktning av lägenheten sker alltid när avflyttande hyresgäst har tömt och avflyttningsstädat lägenheten och innan nästa hyresgäst flyttar in. Besiktningar utförs vardagar under kontorstid.

Hyresinbetalning
Hyran betalas alltid i förskott. Hyran ska vara hyresvärden tillhanda senast sista vardagen i månaden. Försenad eller obetald hyra kan leda till uppsägning av hyresavtalet.

Hyreshöjning
Justering av hyran sker i normalfallet en gång per år vanligtvis den 1 januari. Hyrorna fastställs efter förhandling mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Detta kan innebära att du redan vid inflyttningen får en annan hyra än vad som står i kontraktet.

Vad ingår i hyran
I hyran ingår uppvärmning av bostaden, kall- och varmvatten, sophämtning och nyttjande av tvättstuga.

Hemförsäkring
Du är skyldig att teckna en hemförsäkring för din bostad. En brand, en vattenskada från en  tvättmaskin, diskmaskin eller t ex ett akvarium kan skada din lägenhet eller grannlägenheterna. Om du som hyresgäst genom vårdslöshet orsakar en brand eller en vattenskada blir du betalningsskyldig. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Abonnemang för hushållsel
När man flyttar in respektive ut ur en lägenhet är det viktigt att man anmäler flyttning av abonnemang för hushållsel till elverket (nätägaren). Ring i god tid före och gör flyttningsanmälan till Skövde kommun, Tekniska kontorets kundtjänst, tel 0500-49 36 60 för hyresgäster boende i Skövde och till Jönköpings Energi, tel 036-10 82 00 för boende i Jönköping.

Adressändring
På adressändringen är det viktigt att fylla i lägenhetsnummer enlligt Skatteverket för den lägenhet du ska flytta till. Lägenhetsnummer (officiellt nr) står på framsidan av hyreskontraktet. Detta lägenhetsnummer använder du enbart när du gör adressändring för folkbokföringens skull. I övriga kontakter med oss används lägenhetsnummer (hyresvärdens nr), som också står på framsidan av hyreskontraktet.

Kabel-tv, bredband och telefoni via Comhem
Vi har avtal med Com Hem om kabel-tv. Vi har uppgraderat vår kabel-tv-nät till det digitala nätet. Hyresgäster har tillgång till ca 12-14 kanaler (com hems grundutbud). Vill du ha ytterligare kanaler måste du ha en digitalbox. Com Hem erbjuder digitalbox om du vill köpa till kanaler. Uppgraderingen av kabel-tv-nätet ger även möjlighet till internetaccess och telefoni via kabel-tv-nätet. Kontakta Com Hem kundtjänst för erbjudande, beställning och felanmälan tel 0771-55 00 00 eller www.comhem.se. Parabolantenn är förbjudet att montera på balkong eller fasad.

Parkering i Jönköping
Vi har inga parkeringsplatser att hyra ut i centrala Jönköping. Hos Jönköpings kommun kan du hyra en s k boendeplats i mån av tillgång. Kontakta Tekniska kontoret på Jönköpings kommun, tel 036-10 50 00 för mer information.

Felanmälan
Om det uppstår ett fel eller en skada i lägenheten, garaget eller i tvättstugan är du som hyresgäst skyldig att genast anmäla det.

Felanmälan och fastighetsjour för fastigheter i Jönköping
Felanmälan görs här eller ring tel 0500-48 05 15. För felanmälan av akut karaktär efter kontorstid s k fastighetsjour, ring Ocab, tel 036-18 44 90.

Felanmälan och fastighetsjour för fastigheter i Skövde
Felanmälan görs här eller ring tel 0500-48 05 15. För felanmälan av akut karaktär efter kontorstid s k fastighetsjour, ring Farmartjänst, tel 0704-83 28 25.

Upplåsningsjour
Om du låser dig ute och anlitar hyresvärden, fastighetsjour eller låssmed får du bekosta detta själv. Låsjour utanför kontorstid – se information under felanmälan. Hyresgästens kostnad är ca 2 000 kr när du anlitar upplåsningsjour.

När man flyttar in respektive ut ur en lägenhet är det viktigt att man anmäler flyttning av abonnemang för hushållsel till elverket (nätägaren). Ring i god tid före och gör flyttningsanmälan till Skövde kommun, Tekniska kontorets kundtjänst, tel 0500-49 36 60 för hyresgäster boende i Skövde och till Jönköpings Energi, tel 036-10 82 00 för boende i Jönköping.

Du är skyldig att teckna en hemförsäkring för din bostad. En brand, en vattenskada från en  tvättmaskin, diskmaskin eller t ex ett akvarium kan skada din lägenhet eller grannlägenheterna. Om du som hyresgäst genom vårdslöshet orsakar en brand eller en vattenskada blir du betalningsskyldig. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Hyran betalas alltid i förskott. Hyran ska vara hyresvärden tillhanda senast sista vardagen i månaden. Försenad eller obetald hyra kan leda till uppsägning av hyresavtalet.

Vi har avtal med Com Hem om kabel-tv. Vi har uppgraderat vår kabel-tv-nät till det digitala nätet. Hyresgäster har tillgång till ca 12-14 kanaler (com hems grundutbud). Vill du ha ytterligare kanaler måste du ha en digitalbox. Com Hem erbjuder digitalbox om du vill köpa till kanaler. Uppgraderingen av kabel-tv-nätet ger även möjlighet till internetaccess och telefoni via kabel-tv-nätet. Kontakta Com Hem kundtjänst för erbjudande, beställning och felanmälan tel 0771-55 00 00 eller www.comhem.se. Parabolantenn är förbjudet att montera på balkong eller fasad.

Nycklar till lägenheten hämtas på vårt kontor den dag inflyttning sker enligt kontraktet oftast den första i månaden om inget annat har överenskommits. Om den första i månaden infaller på en helgdag hämtas nycklarna nästa vardag Kl 12.00. Om du vill få fler nycklar än de tre som oftast hör till lägenheten – beställer du dem hos Västerhuset och betalar för dem själv.


Uppsägning
En utflyttning innebär att vi har fått en uppsägning av hyreskontraktet på lägenheten av hyresgästen. En uppsägning ska vara skriftlig och vara undertecknad av den eller de som står på kontraktet. Vid uppsägning av bostad följer alltid uppsägning av ev garage och p-plats med. Uppsägning infaller till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen. Säger du upp bostaden senast den 31 januari är uppsägningsmånader februari, mars och april. Bostadskontraktet upphör då den 1 maj. Sägs bostaden upp den 1 februari är uppsägningsmånader mars, april och maj. Bostadskontraktet upphör då den 1 juni. Uppsägningen bekräftas alltid skriftligen av oss.
Visning av lägenhet för ny hyresgäst
När en bostad är uppsagd kommer vi att kontakta nuvarande hyresgäst för att få visa lägenheten för ny hyresgäst. Enl hyreslagen är du som hyresgäst skyldig att ge hyresvärden  tillträde till lägenheten för att få visa den för ev ny hyresgäst.

Besiktning
Vi kommer att kontakta hyresgästen några veckor innan kontraktstiden går ut för att boka en tid för besiktning av lägenheten när den är tömd och avflyttningsstädad. Lägenhetsbesiktning utförs vardagar under kontorstid. Om den första i månaden infaller på en helg kan besiktning utföras senast nästkommande vardag och ska då vara klar senast Kl 12.00 om inget annat överenskommits. Som hyresgäst är du skyldig att närvara vid besiktningen. Vi bedömer skicket på ytskikten (tapeter och golv) efter hur lång tid du har bott i lägenheten. Om lägenheten har utsatts för onormalt slitage och skador måste du själv stå för kostnaderna. Förstörd parkett, hål i dörrar, krossade fönsterrutor och onormalt många plugghål i väggarna är exempel på sådana skador.

Har du själv tapetserat lägenheten med annat än tapeter från Borosan eller Decorama, målat med en extrem färg, tapetserat eller målat en fondvägg eller att arbetet är dåligt utfört blir du ersättningsskyldig för en omtapetsering eller ommålning när du flyttar även om du har betalat mellanskillnaden för att få en viss tapet till ett rum eller en fondvägg. Lägenheten ska vid avflyttning lämnas i ursprungligt skick.

Oljelampor, rökelse och ljus
Vi har märkt att lägenheter har fått sotiga väggar då hyresgästen har använt oljelampor och många tända ljus. I dessa fall blir hyresgästen ersättningsskyldig för att återställa väggarna – bekosta tvättning av väggar och som en följd av det oftast en målning.

Avflyttningsstädning
När lägenheten är tömd ska den avflyttningsstädas. Checklista finns att få. Väggarna rensas
från upphängningsanordningar; skruv, spik, krokar och plugg tas bort och hålen läggs igen med latexfog.

Nycklar och tvättcylinder
Vid besiktningen ska samtliga nycklar till lägenheten. Om nycklar saknas blir man ersättningsskyldig. En omläggning av låscylinder med tre nya nycklar kostar ca 3.000 kr.

Abonnemangsuppsägning
Vi vill också påminna om att anmäla flyttning av olika abonnemang till respektive leverantör i god tid före utflyttning såsom el, telefon och bredband.

Adressändring
För att få med posten till nästa bostad – ring adressändring tel 020-97 98 99 eller gå in på adressändring.se Gör adressändring i god tid – helst 14 dagar innan flytt så att den hinner träda i kraft.

Andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte
Lägenheten får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand. Om du är intresserad av att byta lägenhet inom vårt fastighetsbestånd ska du ha bott i lägenheten i minst ett år innan det kan bli aktuellt.

Vi vill också påminna om att anmäla flyttning av olika abonnemang till respektive leverantör i god tid före utflyttning såsom el, telefon och bredband.

För att få med posten till nästa bostad – ring adressändring tel 020-97 98 99 eller gå in på adressändring.se Gör adressändring i god tid – helst 14 dagar innan flytt så att den hinner träda i kraft.

Vi kommer att kontakta hyresgästen några veckor innan kontraktstiden går ut för att boka en tid för besiktning av lägenheten när den är tömd och avflyttningsstädad. Lägenhetsbesiktning utförs vardagar under kontorstid. Om den första i månaden infaller på en helg kan besiktning utföras senast nästkommande vardag och ska då vara klar senast Kl 12.00 om inget annat överenskommits. Som hyresgäst är du skyldig att närvara vid besiktningen. Vi bedömer skicket på ytskikten (tapeter och golv) efter hur lång tid du har bott i lägenheten. Om lägenheten har utsatts för onormalt slitage och skador måste du själv stå för kostnaderna. Förstörd parkett, hål i dörrar, krossade fönsterrutor och onormalt många plugghål i väggarna är exempel på sådana skador.

Har du själv tapetserat lägenheten med annat än tapeter från Borosan eller Decorama, målat med en extrem färg, tapetserat eller målat en fondvägg eller att arbetet är dåligt utfört blir du ersättningsskyldig för en omtapetsering eller ommålning när du flyttar även om du har betalat mellanskillnaden för att få en viss tapet till ett rum eller en fondvägg. Lägenheten ska vid avflyttning lämnas i ursprungligt skick.

Vid besiktningen ska samtliga nycklar till lägenheten. Om nycklar saknas blir man ersättningsskyldig. En omläggning av låscylinder med tre nya nycklar kostar ca 3.000 kr.

En utflyttning innebär att vi har fått en uppsägning av hyreskontraktet på lägenheten av hyresgästen. En uppsägning ska vara skriftlig och vara undertecknad av den eller de som står på kontraktet. Vid uppsägning av bostad följer alltid uppsägning av ev garage och p-plats med. Uppsägning infaller till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen. Säger du upp bostaden senast den 31 januari är uppsägningsmånader februari, mars och april. Bostadskontraktet upphör då den 1 maj. Sägs bostaden upp den 1 februari är uppsägningsmånader mars, april och maj. Bostadskontraktet upphör då den 1 juni. Uppsägningen bekräftas alltid skriftligen av oss.


Väggmontering av tavlor, vägg-tv o s v.
Tänk på att använda rätt sorts upphängningsanordning när du skall hänga upp tavlor m m.
Det finns beslag för både trä-, betong- och gipsvägg att tillgå i detaljhandeln. Ett tips är att skära ett kryss i tapeten och vika tapetflikarna åt sidan när du ska sätta upp en krok. Vid avflyttning tar du bort kroken och sätter lite lim under tapetflikarna och viker tillbaka dem. Det blir då en minimal skada av tapeten än om man hade t ex borrat direkt. En vägghängd tv orsakar ofta stora hål i väggarna efter montering och kräver ofta omtapetsering som hyres-gästen får bekosta vid avflyttning. När du ska flytta tar du bort skruv och plugg ur väggarna och hål sätts igen med latexfog. Stora eller många hål kräver ofta omtapetsering/målning, vilket avflyttande hyresgäst får betala.

Måla och tapetsera
Du får måla och tapetsera i lägenheten, men vi vill att du talar med oss först om vad du tänker
göra. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Tapeter ur Borosan och Decoramas standard-sortiment använder vi och det ska vara neutrala färger. Har du själv tapetserat ur annat sortiment, målat med en extrem färg, tapetserat eller målat en fondvägg eller att arbetet är dåligt utfört blir du ersättningsskyldig för en omtapetsering eller ommålning när du flyttar även om du har betalat mellanskillnaden för att få en viss tapet till ett rum eller en fondvägg. Lägenheten ska vid avflyttning lämnas i ursprungligt skick.

Svärtningar av tapet
Vi ser ofta att tapeter har blivit svärtade framförallt där man har haft en säng med dess huvudända placerad mot en vägg. Fettfläckarna kommer av att man har huvudet (håret) direkt mot väggen. Förse sängar med gavlar.

Oljelampor, rökelse och ljus
Vi har märkt att lägenheter har fått sotiga väggar då hyresgästen har använt oljelampor och många tända ljus. I dessa fall blir hyresgästen ersättningsskyldig för att återställa väggarna – bekosta tvättning av väggar och som en följd av det oftast en målning.

Golv
Glidknappar av filt på möblernas ben skyddar golven i bostaden. Underhåll golven och städa på rätt sätt med rätt material. Tänk på att vatten i stora mängder på trägolv skadar golven. Torka det snabbt efter att du har våttorkat golven.

Tvättstuga
Tvättstugan är nog det viktigaste gemensamma utrymmet i en bostadsfastighet. Tvätta får du göra enl de tvättider som planeringstavlan utanför resp tvättstuga visar. Det finns ett eller två  tvättpass per dag. Du får även tvätta lördagar och söndagar i tvättstugorna. Använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna – det kan störa de boende i huset. Det är viktigt att du håller tvättpassets sluttid, så att den som planerat tvätta efter dig kan komma i gång i rätt tid. Du lämnar naturligtvis tvättstugan i det skick som du själv vill möta den i när du ska börja tvätta.

Kök
Rengör med jämna mellanrum fläkt och ventiler i köket. Filtret i fläkten läggs lämpligen i varmt vatten med diskmedel i diskhon en stund så att fettet löses upp. Kyl och frys behöver regelbundet avfrostas. Temperaturen blir då jämnare och varorna i frysen håller längre – dessutom sparar du ström. Var sparsam med vattnet. Diska inte under rinnande vatten.

Byte av glödlampor
Glödlampor och lysrör i lägenhetens fasta utrustning såsom bänkbelysning i kök, belysning i kylskåp, ugnsbelysning och badrumsbelysning ligger på hyresgästen att byta själv.

Hushållsmaskiner
Rådgör med oss innan du köper disk- och tvättmaskin till lägenheten. Det kan vara så att
el- och avloppssystemet i fastigheten inte är dimensionerat för ytterligare installationer.
Anlita alltid en fackman för arbetet.

Badrum
Handdukshängare, hyllor, tvålkoppar och dylikt får inte monteras upp i badrummet. Hålen i väggarna kan leda till fuktskador. Gör heller aldrig hål i kakelplattor. Om du vill sätta upp något så ska du rådgöra med oss först. Du kan bli ersättningsskyldig om du varit oaktsam. Spola inte ned föremål i wc och tvättställ som kan orsaka stopp. Rengör vattenlåset under handfatet när det börjar rinna ner dåligt i avloppet. Rengör även golvbrunnen i badrummet då och då.

Andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte
Du får inte överlåta lägenheten eller hyra ut den i andra hand. Om du är intresserad av att byta lägenhet inom vårt fastighetsbestånd ska du ha bott i lägenheten i minst ett år innan det kan bli aktuellt.

Du får inte överlåta lägenheten eller hyra ut den i andra hand. Om du är intresserad av att byta lägenhet inom vårt fastighetsbestånd ska du ha bott i lägenheten i minst ett år innan det kan bli aktuellt.

Du får måla och tapetsera i lägenheten, men vi vill att du talar med oss först om vad du tänker
göra. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Tapeter ur Borosan och Decoramas standard-sortiment använder vi och det ska vara neutrala färger. Har du själv tapetserat ur annat sortiment, målat med en extrem färg, tapetserat eller målat en fondvägg eller att arbetet är dåligt utfört blir du ersättningsskyldig för en omtapetsering eller ommålning när du flyttar även om du har betalat mellanskillnaden för att få en viss tapet till ett rum eller en fondvägg. Lägenheten ska vid avflyttning lämnas i ursprungligt skick.

Tvättstugan är nog det viktigaste gemensamma utrymmet i en bostadsfastighet. Tvätta får du göra enl de tvättider som planeringstavlan utanför resp tvättstuga visar. Det finns ett eller två  tvättpass per dag. Du får även tvätta lördagar och söndagar i tvättstugorna. Använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna – det kan störa de boende i huset. Det är viktigt att du håller tvättpassets sluttid, så att den som planerat tvätta efter dig kan komma i gång i rätt tid. Du lämnar naturligtvis tvättstugan i det skick som du själv vill möta den i när du ska börja tvätta.


Bor man i en lägenhet är det viktigt att man tar hänsyn till sina grannar. Hög musik från stereo/TV eller instrument samt att spola stora mängder vatten sent på kvällen/natten kan störa gran-narna. Köra en tvättmaskin i lägenheten ska du inte göra nattetid. Kl 20.00 är det vanligt att barn i huset ska sova – ge akt på det. Kl 22.00-06.00 gäller nattro och då ska det vara fritt från störningar. Fredag och lördag är det Kl 23.00 som gäller. Tala om för dina närboende om du planerar en fest. Tänk på att du är ansvarig för dina gäster.

Blommor på balkongen
Det är trevligt med blommande balkonger. Tänk på att ev blomlådor ska hängas på insidan av balkongen för att inte en olycka ska hända. Tänk också på att vattna på ett sätt så att vattnet inte hamnar på grannens balkong under.

Cyklar och barnvagnar
Cyklar och barnvagnar förvaras i särskilt anvisade utrymmen och inte i trapphus, dels är det en brandfara, dels är det svårt att hålla rent och snyggt.

Grillning
Grillning är förbjuden på balkong eller uteplats. Grilla så att det inte stör grannarna och ta hand om det efteråt.

Husdjur
Finns husdjur i familjen måste de skötas på ett sådant sätt att inga olägenheter uppstår för övriga boende. Husdjur ska hållas kopplade. Rasta inte husdjur på gården. De ska heller inte borstas i  trapphus eller på gården. Innekattens låda är viktig att hålla ren för att förhindra dålig lukt.  Husdjuren ska vara av begränsat antal.

Rökning
Vi förutsätter att du inte röker i lägenheten. Skador i lägenheten uppkomna p g a tobaksrök leder ofta till stora renoveringar och som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig. Rökning får ej heller ske i trapphus, hiss eller i tvättstugan. Tänk på att rökning på balkong eller uteplats kan störa dina grannar.

Skaka mattor från balkongen
Det finns mattpiskstänger vid några av våra fastigheter – använd dem så slipper din granne bli neddammad om du skulle skaka mattor från balkongen.

Sophantering
Sopnedkasten är stängda i fastigheterna. I Jönköping sorterar vi matavfall och brännbart. Viss källsortering förekommer.

Störningsärenden
Om du upplever att din granne frekvent stör – ta först kontakt med grannen själv och påtala störningarna. Om störningarna sedan fortsätter meddela oss så att vi kan agera efter detta.