Kulturfabriken har invigt sina nya lokaler

Elisabeth Lehnberg Projekt

Kulturfabriken i fastigheten Hammaren 14 på Norrmalm i Skövde invigde sina nya lokaler på Rådmansgatan 28, Skövde lördagen den 4 februari 2017. Mellan Kl 11.00-15.00 var det öppet för allmänheten att besöka den kommunala musikskolan och lokalerna som ska inrymma Skövde Stadsmuseum. Under invigningsdagen kunde vi få lyssna till flera små konserter i olika delar av fabriken och det offentliga konstverket utanför entrén som är formgiven av Chris Porcarelli lockade många barn till lek.