Nyförvärvad fastighet – Ättlingen 1 i Jönköping

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset har förvärvat fastigheten Ättlingen 1 på Verktygsvägen 1 i Jönköping. Fastigheten omfattar ca 4 000 kvm uthyrningsbar yta.