Nytt fastighetsförvärv – Älghunden 2

Elisabeth Lehnberg Projekt

I oktober 2019 förvärvade Västerhuset fastigheten Älghunden 2, Muttervägen 1 i Jönköping. Fastigheten rymmer kontor och lager om ca 5 700 kvm för Schenker AB och Bring Frigo AB. Fastigheten ligger på Ljungarum intill Västerhusets fastighet Älghunden 1 där bl a Woody och Tools är hyresgäster.