Nytt fastighetsförvärv – Hedenstorp 2:46

Elisabeth Lehnberg Projekt

Fastigheten Hedenstorp 2:46 förvärvade Västerhuset i slutet juni 2018. Adressen är Kärrviolsvägen 7 i Jönköping. Fastighetens rymmer lokaler för kontor och lager om totalt ca 1 570 kvm. Den svarta byggnaden stod klar 2017.