Hammaren 14, Skövde

admin Projekt

Rådmansgatan 28, Skövde
Under våren 2016 stod 3 500 kvm inom fastigheten Hammaren 14, Rådmansgatan 28 klar efter en genomgripande renovering till Skövde Kommuns nya satsning – Kulturfabriken där stadsmuséets och den kommunala musikskolans verksamheter flätas samman. Den nya Kulturfabriken inrymmer bl a en konsertsal för 200 personer och lokaler för sång-, musik- och körverksamhet samt utrymme för museéts utställningar och samlingar.