Smådjursklinik i Ättlingen 1

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset bygger om ca 1 100 kvm till smådjursklinik i fastigheten Ättlingen 1, Verktygsvägen 1, Jönköping. Projektering påbörjas under hösten och lokalerna är ombyggda och klara för inflyttning 1 september 2019.