Solenergi på Vargön 6 i Jönköping

Elisabeth Lehnberg Projekt

Under 2017 påbörjade Västerhuset en energikartläggning för samtliga fastigheter med fokus på fyra fastigheter. Ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen och Energimyndigheten. Västerhuset deltar i projektet om energieffektivisering med ett antal utvalda fastighetsägare i Sverige. Europeiska regionala utvecklingsfonden står bakom projektet. Sverige ska år 2030 ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP. Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Under sommaren 2019 har Västerhuset i samarbete med Solkompaniet installerat solpaneler på fastigheten Vargön 6 på Vasavägen 3 i Jönköping. Fastigheten består av 3 byggnader där bl a NetonNet, NCC och Stenbergs hyr lokaler.