Vargön 6, etapp 1 och 3, Elmia, Jönköping

Elisabeth Lehnberg Projekt

Etapp 1 och 3, Vasavägen 3C och 3D, Jönköping stod klara 2012 resp 2016.