Vargön 6 – etapp 4 vid Elmia Jönköping

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset planerar nu för etapp 4 på fastigheten Vargön 6 på Vasavägen 3 i Jönköping. Efter färdigställande och nyproduktion av 3 huskroppar på fastigheten till Stenbergs, NetOnNet och NCC påbörjar vi planeringen för den sista etappen på fastigheten. BSV arkitekter och ingenjörer har hjälpt oss att ta fram denna illustration hur huset kan se ut. Vill du vara med från början och utforma dina nya lokaler i detta hus nära Elmia och E4 – kontakta Västerhuset, Pier Skörd, tel 0500-48 05 15.