Västerhuset har byggt om för Kulturfabriken

Elisabeth Lehnberg Projekt

Västerhuset har byggt om ca 4.000 kvm i del av Hammaren 14, Skövde till Skövde Kommun som samlokaliserar verksamheterna för Musikskolan och Skövde Stadsmuseum till Rådmansgatan 28 i Skövde.