Västerhuset har förvärvat fastigheten Hedenstorp 2:35

Elisabeth Lehnberg Projekt

I februari 2019 förvärvade Västerhuset fastigheten Hedenstorp 2:35 på Mogölsvägen 18, Jönköping. Fastigheten är byggd 2018 och inrymmer kontor och lager. Fastigheten omfattar ca 1500 kvm uthyrningsbar yta.