Västerhuset har förvärvat fastigheten Hedenstorp 2:5

Elisabeth Lehnberg Projekt

I juni 2018 förvärvade Västerhuset fastigheten Hedenstorp 2:5 på Mogölsvägen 11 i Jönköping. 2016 stod byggnaden klar och inrymmer kontor-, lager- och industriytor. Fastigheten omfattar ca 1 430 kvm uthyrningsbar lokalyta.