Västerhuset satsar på energieffektivisering

Elisabeth Lehnberg Projekt

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om ett förslag till mål för energieffektivisering för Sverige till 2030.

  • Sverige ska år 2030 ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP.
  • Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.

Källa: Energimyndigheten

Västerhuset deltar i ett projekt som Länsstyrelsen och Energimyndigheten står bakom. Syftet är att energieffektivisera våra fastigheter och lägga fokus på miljö och hållbarhet. Västerhuset kommer under 2017 upprätta energikartläggning för samtliga fastigheter med fokus på fyra fastigheter. Västerhuset deltar i projektet om energieffektivisering, som pågår i 4 år, med ett antal utvalda fastighetsägare i Sverige. Energikartläggningen ska vara klar i juni 2017 därefter påbörjas arbetet med effektivisering. Europeiska Unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden står bakom projektet.

 

Carl-Johan Fasth och Gustaf Johansson från Västerhuset och Chris Hellström från Hifab jobbar med energieffektivisering.