Lokal
Jönköping
Älghunden 2

Lokal
Jönköping
Älghunden 2

Lokal
Jönköping
Älghunden 2

Muttervägen 2

Kontor om ca 116 kvm på Ljungarum södra nära E4an. Kontorsrum, men även öppen yta för kontorslandskap eller utställning, konferensrum och personalrum. Gott om parkeringsplatser i direkt anslutning till fastigheten. Kontakta Pier Skörd, tel 0500-48 05 15 eller info@vasterhuset.se.