Lokal
Skövde
Vesslan 1-Hus 1

Lokal
Skövde
Vesslan 1-Hus 1

Lokal
Skövde
Vesslan 1-Hus 1

Gesällgatan 1

Vid Hallenbergsrondellen finns en ledig lokal om ca 490 kvm med 2 kontorsrum och stor öppen yta. Parkeringsplatser i direkt anslutning till lokalen. Skyltläge utmed Falköpingsvägen. Lokalen är lämplig till kontor, butik, utställning. Här kan du planera och utforma din lokal som du vill ha den. Ta trapporna eller rampen upp – entrén ligger mellan de röda pelarna.

För mer information kontakta Emil Larsson, tel 0500-48 05 15 eller emil@vasterhuset.se.