Lokal
Skövde
Gesällgatan 5 – 400/750 kvm

Lokal
Skövde
Gesällgatan 5 – 400/750 kvm

Lokal
Skövde
Vesslan 1-Hus 3

Gesällgatan 5

En av Skövdes äldre byggnader är kanske den nya placeringen för ert företag. Här kan man få påverka utformningen av en helt ny lokal i det gamla gasverket vid Hallenbergsrondellen. 750 kvm finns tillgängligt, men kan delas av och är då 350 – 400kvm per lokal. Lokalen är lämplig för bilverkstad, lager, kontor, butik m m. På baksidan finns port för inlastning och på sidan inlastning via lastkaj. Parkeringsplatser i direkt anslutning till lokalen.

För mer information kontakta Emil Larsson, tel 0500-48 05 15 eller emil@vasterhuset.se.