Lokal
Skövde
Vesslan 1-Hus 3

Lokal
Skövde
Vesslan 1-Hus 3

Lokal
Skövde
Vesslan 1-Hus 3

Gesällgatan 5

En av Skövdes äldre byggnader är kanske den nya placeringen för ert företag. Här kan man få påverka utformningen av en helt ny lokal i det gamla gasverket vid Hallenbergsrondellen. 750 kvm blir ledigt från kommande årsskifte och ingången till lokalen är vid nuvarande Autoexpertens entré. Lokalen är lämplig för kontor, butik m m. Parkeringsplatser i direkt anslutning till lokalen.

För mer information kontakta Emil Larsson, tel 0500-48 05 15 eller emil@vasterhuset.se.