Lokal
Skövde
Vesslan 1-Hus 4

Lokal
Skövde
Vesslan 1-Hus 4

Lokal
Skövde
Vesslan 1-Hus 4

Gesällgatan 5

Här kan man få påverka utformningen av en kontorslokal om 113 kvm. Lokalen kan anpassas efter kommande hyresgäst och det ska installeras ny WC samt pentry som ska tillhöra lokalen. Parkeringsplatser i direkt anslutning till lokalen.

För mer information kontakta Emil Larsson, tel 0500-48 05 15 eller emil@vasterhuset.se.